•  
  •  

Dataskyddspolicy

Skydd av personuppgifter

Som kund hos resZander kan du vara trygg med hur vi hanterar dina resenärers personuppgifter.
Vi vidarebefordrar endast den information som varje enskild leverantör behöver och ingen information sparas längre än nödvändigt.

Ansvarig för personuppgifter
resZander AB är ansvarig för att de personuppgifter du delgivit oss behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter vi hanterar
För-och efternamn. Rättslig grund: Fullgörande av köpeavtal, Rättslig förpliktelse
Allergier. Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose resenärens intresse.
Rörelse- och funktionshinder. Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose resenärens intresse.
Födelsedatum. Rättslig grund: Fullgörande av köpeavtal, Rättslig förpliktelse
Nationalitet. Rättslig grund: Fullgörande av köpeavtal, Rättslig förpliktelse
Kontaktinformation till chaufför och rese- eller gruppledare. Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose arrangörens intresse.

Behandling av personuppgifter sker också för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade förpliktelser som t.ex bokföring.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Dataskyddspolicy

Vi behandlar personuppgifter endast när det behövs och endast de uppgifter som är nödvändiga.
Det är bara den som har rätt att få personuppgifter som får dem och endast de uppgifter som är nödvändiga.
Utskrivna namn-, rums- och passagerarlistor som inte längre är aktuella förstörs i dokumentförstörare.
Namn-, rums- och passagerarlistor i digital form som inte längre är aktuella raderas.